یک کولبر در مرز بانه زخمی شد

KMMK:
طی چند روز گذشته یک کولبر با نان عمر محمدی فرزند صادق از اهالی روستای “بڵەسەن” بانە در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی نامبرده مشغول کولبری بوده و بدون هشدار قبلی هدف شلیک قرار گرفته و در نتیجه زخمی شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۷۴ کولبر در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی و ۴۰ تن نیز کشته شده‌اند، همچنین ۵ کاسبکار کشته و ۵ کاسبکار نیز زخمی شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان