یک فعال محیط زیست بە زندان محکوم شد

KMMK:
مادح فتحی فعال محیط زیست و عضو سابق هئیت مدیره «جمعیت کوردستان سبز» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنە به ریاست قاضی سعیدی به یک سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مادح فتحی همسر سحر کاظمی است که در حال حاضر زندانی شده و در حال گذراندن حکم ۲۰ ماه حبس در زندان مرکزی ایران در شهر سنە شرق کوردستان است.
قابل ذکر در چند ماه گذشته چندین فعال محیط زیستی، فعال مدنی و سیاسی کورد توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شده و با اتهامات بی پایه و اساس روبرو شده اند.
برخی از این فعالان کورد با وثیقه های سنگین به صورت موقت آزاد بوده ولی تعداد زیادی از آنها هنوز در حبس هستند.
جمهوری اسلامی ایران با سیاست های امنیتی و نظامی خود از هر گونه فعالیت مسالمت آمیز سیاسی، مدنی و زیست محیطی جلوگیری به عمل می آورد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان