مرگ یک پرستار بر اثر فشار كارى

KMMK:
در چند روز گذشته يك پرستار به نام شيدا گراوند در بيمارستان شهر چرداول از توابع ايلام در حين كار دچار ايست قلبى شد و جانش را از دست داد.

به نقل از گزارش، نامبرده بر اثر فشار بيش از حد كارى و استرس زياد ايست قلبى كرده است.

لازم به ذكر است كه ، پرستاران اين بيمارستان و ديگر مراكز درمانى بارها اعتراض خود را نسبت به شدت كار و استرس زياد ابراز كرده اند و طبق گفته هاى محمد رضا شريفى مقدم دبيركل خانه پرستار : داشتن بيماريهاى پيش زمينه و وجود فشار و استرس كارى بالا مسبب ايست قلبى پرستاران در حين كار بوده است و پيشتر نيز موارد متعددى از مرگ پرستاران در حين كار به دليل فشار كارى بالا گزارش شده است. بيشتر پرستاران شركتى هستند و هيچ امنيت شغلى نداشته و در بلاتكليفى بسر مى برند درضمن بيشترين كار و حداقل حقوق دريافت مى كنند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان