احضار و بازداشت یک‌تن از اعضای سازمان مکتب قرآن به اداره اطلاعات ایران در شهر سنه

KMMK:

پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ شمسی محمد ژیان مفتی زاده از اعضای مکتب قرآن به اداره اطلاعات ایران در شهر سنه (سنندج) احضار شد

بر اساس گزارش: محمد ژیان فرزند احمد مفتی زاده می‌باشد و با اتهام ملاقات و بازدید سرویس‌های جاسوسی بین‌المللی از ایشان به اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت‌شده و هم‌اکنون تحت بازجویی قرار دارد.

قابل‌ذکر است که شورای رهبری سازمان مکتب قرآن این خبر را تائید کرده و تمامی اتهامات وارده به نامبرده و مکتب قرآن را رد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای روی کار آمدن این حکومت تمامی تلاش خود را جهت سرکوب و آسمیلاسیون ملل و مذاهب موجود در جغرافیای فعلی ایران بخصوص در شرق کوردستان به‌کاربرده است.

اقدامات ضد انسانی حکومت ایران در شرق کوردستان به‌مراتب سخت‌تر و جامعه‌ستیز تر بوده و برنامه‌های مشخصی در این جهت پیاده کرده است، به شکلی که جامعه کوردستان روزانه با سرکوب شدید روبرو بوده و تاکنون صدها تن بازداشت‌شده و با شدیدترین شیوه شکنجه‌شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان