كشته و زخمی شدن ٣ کولبر در کمتر از یک هفته

KMMK:

پنجشنبه ۲۳ خرداد ١٣٩٨ شمسى، یک كولبر به نام محمد حسین زاده فرزند عثمان اهل روستاى زَلی از توابع شهر بانه مورد هدف شلیک مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و جانش را از دست داد.

يكشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٨ شمسى، در مرز كانى زرد از توابع شهر سردشت یک كولبر به نام احمد حاج على در كمين نيروهاى سپاه پاسداران افتاد و به‌شدت مجروح شد.

همچنین در هفته جارى یک كولبر ديگر به نام اميد محمد پور در منطقه مرزى پيرانشار موردحمله همين نيروها قرار گرفت و از ناحيه پا به‌سختی مجروح گردید.

طبق داده‌های مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جارى ميلادى تاکنون ۷۷ كولبر و کاسب‌کار مجروح و ۴۴ نفر کشته‌شده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان



محمد حسین زاده