صدور حکم دو سال زندان برای هنرمند پیمان میرزا زاده

KMMK:

دوشنبه ۲۰ خردادماه سال ۱۳۹۸، پیمان میرزا زاده هنرمند اهل اورمیه از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در این شهر به ۲ سال زندان محکوم شد.

نامبرده در دو هفته گذشته از سوی شعبە ۱۱۰ دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه و در یک پرونده جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال زندان محکوم‌شده و امروز دوشنبه ۲۰ خردادماه این حکم بە وی ابلاغ شد.

پیمان میرزا زاده همچنین در ۱۱ اسفندماه سال گذشته به دو سال حبس و محرومیت از خوانندگی تا ابد محکوم شد که؛ بعداً به دلیل عدم اعتراض و استفاده از قانون تسلیم بە رأی این حکم به ۱ سال و ۸ ماه حبس کاهش یافت و درمجموع به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم‌شده است.

 وی در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۶ به اتهام خواندن سرودهای حماسی به ۶ ماه حبس محکوم‌شده و پس از سپری نمودن مدت محکومیت از زندان آزادشده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان