جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

صدور حکم دو سال زندان برای هنرمند پیمان میرزا زاده

KMMK:

دوشنبه ۲۰ خردادماه سال ۱۳۹۸، پیمان میرزا زاده هنرمند اهل اورمیه از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در این شهر به ۲ سال زندان محکوم شد.

نامبرده در دو هفته گذشته از سوی شعبە ۱۱۰ دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه و در یک پرونده جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال زندان محکوم‌شده و امروز دوشنبه ۲۰ خردادماه این حکم بە وی ابلاغ شد.

پیمان میرزا زاده همچنین در ۱۱ اسفندماه سال گذشته به دو سال حبس و محرومیت از خوانندگی تا ابد محکوم شد که؛ بعداً به دلیل عدم اعتراض و استفاده از قانون تسلیم بە رأی این حکم به ۱ سال و ۸ ماه حبس کاهش یافت و درمجموع به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم‌شده است.

 وی در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۶ به اتهام خواندن سرودهای حماسی به ۶ ماه حبس محکوم‌شده و پس از سپری نمودن مدت محکومیت از زندان آزادشده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشته شدن دو کولبر در مرزهای شرق کوردستان

بی خبری از سرنوشت یک شهروند با گذشت ۳۶ روز

اعزام دیاکو تارا از زندان حکومت ایران در نغده به مرخصی