پیرانشار/ یک شهروند موردحمله اسیدپاشی قرار گرفت

KMMK:

یک‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ خورشیدی، یک شهروند اهل پیرانشار (پیرانشهر) بانام فرعان احمدی‌نژاد ۳۶ ساله از سوی افرادی ناشناس موردحمله اسیدپاشی قرار گرفت.

بر اساس گزارش: نامبرده از ناحیه چشم و صورت به‌شدت آسیب‌دیده و پس از درمان اولیه در بیمارستان شهر پیرانشار به علت وخامت جراحات وارده و کمبود امکانات به بیمارستانی در شهر اورمیه منتقل‌شده است.

قابل‌ذکر است که: این حمله هم‌زمان با تصویب قانون مقابله با اسیدپاشی و افساد فی‌الارض خواندن عاملان اسیدپاشی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران صورت گرفته است. اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت  است که نه به‌قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود. 

جمعیت حقوق بشر کوردستان