عثمان اسماعیلی طی ابلاغیه‌ی جهت تحمل حبس به اجرای احکام احضار شد

KMMK:

يكشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ شمسى، براساس ابلاغیه‌ای، یک فعال كارگرى به نام عثمان اسماعيلى که دی‌ماه ۹۷ از سوى دادگاه انقلاب حكومت جمهورى اسلامى ایران در شهر سقز به ۳ ماه حبس تعزيرى محکوم‌شده بود. طی پنج روز آتی جهت تحمل حبس، باید در شعبه اجرای احکام حضور یابد.

طبق حکم صادره، این فعال کارگری اهل سقز به اتهام ورود غیرقانونی به فضای مجازی و همکاری با شبکه‌های مخالف نظام (مصاحبه‌ی تلفنى با رسانه‌های خارج از ایران در رابطه با زندانيان سياسى و كارگرى) به حبس مذکور محکوم‌شده است.

این فعال کارگری هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴، به دلیل فعالیت‌های کارگری در شهر سقز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و بعد از ۱۲ روز بازداشت با تأمین و تودیع وثیقه از زندان آزادشده بود. وی آبان ماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب حکومت در سقز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم مذبور در محاکم تجدیدنظر به دو ماه تقلیل یافت.

عثمان اسماعیلی فرودین سال ۹۷ بعد از سپری نمودن دو ماه حبس از زندان آزاد و ۱۱ اردیبهشت همان سال مجدداً بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت آزادشده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان