سنه/ آزادی عیسی فیضی فعال محیط زیست با وثیقه یک میلیاردی

KMMK:

روز شنبه ۱٨ خرداد ۱۳۹٨ عیسی فیضی فعال محیط زیست اهل روستای الک شهر کامیاران از شرق کوردستان با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به صورت موقت آزاد شد.
نامبرده پس از ۶ ماه بازداشت و زندانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت و زندان مرکزی حکومت در سنه با قرار وثیقه مذکور آزاد شد.
پیشتر نیروهای امنیتی حکومت ایران ظهر روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، عیسی فیضی را همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند.
خبرها حاکی از این است که این بازداشت به وسیله شمار زیادی از نیروهای اداره اطلاعات حکومتی مستقر در سنه انجام شده است. آنها به مغازه عیسی فیضی، از فعالان محیط زیست و عضو سابق شاخه کوردستان حزب وحدت ملی در شهر کامیران یورش برده و ضمن ضرب و شتم، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌ بودند که پس از آزار و شکنجه به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان