مهاباد/ لغو امتیاز و اخراج یک مدیر مدرسه به دلیل انتشار ویدیوی رقص کوردی

KMMK:

روز جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹٨ هادی بهادری نماینده حکومت ایران در اورمیه از لغو امتیاز یک مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد و اخراج مدیر آن خبرداد.
چندی پیش طی انتشار ویدیویی از رقص دسته جمعی دانش آموزان یک مدرسه دخترانه به همراه معلمین خود در مهاباد در فضای مجازی سبب شد تا نهادهای حکومتی موجود در استان اورمیه و آموزش و پرورش علیه مدیر و معلمین مدرسه پرونده سازی کرده وبه قوه قضاییه حکومت ارجاع دهند.

این اتفاق در حالى رخ داد که پیشتر از سوی مسئولین حکومتی اعلام شده بود به دلیل تقارن با ایام امتحانات و مصالح دانش آموزان بررسی این پرونده به بعد از این ایام موکول شود. اما هادی بهادری اظهار داشت: هفته گذشته جلسه ای در این باب تشکیل شده و به صورت جدی تصیم به لغو امتیاز و تعطیلی کامل مدرسه گرفته شد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با تحمیل فضای یأس، سرخوردگی، مزدوریگری، اعتیاد و بیکاری بر مردمان ساکن در شرق کوردستان در تلاش زدودن ارزشهای اجتماعی و اخلاقی است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان