انفجار مين پای یک کولبر را گرفت

KMMK:

جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ شمسى، در ارتفاعات روستاى كانى زرد از توابع شهر سردشت یک كولبر به نام دانيال عزيزى ۲۵ ساله اهل شهر ربط براثر انفجار مين يكى از پاهايش را از دست داد.

لازم به ذكر است كه اين كولبر جهت مداواى پزشكى به بيمارستان شهر سردشت منتقل‌شده است.

طبق گزارش‌های مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از آغاز سال جديد ميلادى تاكنون ۶ كولبر و ۴ شهروند به علت انفجار مين زخمى و معلول شده‌ و یک نفر هم جان خود را ازدست‌داده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان