مسمومیت غذایی زندانیان سیاسی شمال کوردستان پس از خاتمه اعتصاب غذا

KMMK:

تعداد ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی شمال کوردستان محبوس در زندان شاکران ازمیر دولت ترکیه پس از خاتمه اعتصاب روزه مرگ به علت تغذیه اشتباه از سوی مسئولین زندان مذکور دچار مسمومیت شدند.

زندانیانی که با فراخوان ۲۲ می آقای عبدالله اوجالان به اعتصاب خود پایان دادند تحت درمان قرار نمیگیرند.
طبق گفته های خدیجه جالیهان یکی از زندانیان در بند حکومت ترکیه در زندان شاکران؛ ۵ نفر دیگر از زندانیان همراه وی به دلیل تغذیه اشتباه دچار مسمومیت شده و در تهدید خونریزی معده هستند اما مسئولین زندان ترکیه فقط ۲ نفر از آنان را به بیمارستان منتقل کرده اند.
وی اظهار داشت؛ به جای غذاهای آبکی مسئولین زندان تخم مرغ آب پز و غذای کودکان به آنها داده اند و این کار باعث مسمومیت زندانیان شده است.

از سوی دیگر مادر خدیجه جالیهان، زینب که چند روز پیش جهت ملاقات فرزندش و سایر اعتصاب کنندگان به زندان حکومتی شاکران رفته و ار سوی پلیس ترک مورد حمله قرار گرفته بود اظهار داشت: به علت تغذیه اشتباهی که مسئولین زندان در اختیار اعتصاب کننده گان در بند گذاشته اند خدیجه به همراه ۵ زندانی دیگر دچار مسمومیت شدید شده اند و خدیجه چند روز را در بخش مراقبتهای ویژه نگه داشته اند.
در انتها زینب اعلام داشت؛ اگر مشکلی متوجه خدیجه و سایر زندانیان اعتصاب کننده شود، وزیر بهداشت و دادگستری حکومت ترکیه مسئول آن هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان