گزارشی از بازداشت فعالین کارگری سقز و نور افشانی  آسمان این شهر

همزمان با اقدام نمادین فعالین کارگری در نورافشانی آسمان شهر سنندج ، جمعی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی شهر سقز نیز در استقبال از روز جهانی کارگر اقدام به نور افشانی آسمان شهر سقز نمودند. قرار بر این بود که نورافشانی در ١٠ منطقه شهر صورت گیرد.

این اقدام در چند منطقه شهر انجام گردید اما در مسیر پارک کوثر منطقه توسط مامورین امنیتی محاصره شده و محمد عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صدیق محمدی و پدرام عبدی پور در محل بازداشت می شوند.

در ساعت بیست و سی دقیقه شب محمد عبدی پور و صدیق محمدی به ستاد خبری انتقال داده می شوند و آزاد احمدی، احمد عبدی پور و پدرام عبدی پور آزاد می شوند.

مامورین در بازدید از ماشین محمدی پور تمامی فشفشه های موجود در ماشین نامبرده را ضبط می نمایند. در نهایت محمد عبدی پور و صدیق محمدی بعد از چند ساعت بازجویی در ساعت ٢٠ دقیقه بامداد روز یکشنبه (١٢  اردیبهشت) آزاد شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان