معلمان شهر هاى شرق كوردستان خواستار آزادى معلمان زندانى هستند

Kmmk:
يكشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨ ، جمعى از معلمان در مريوان در حمايت از همكاران زندانى خود و در اعتراض به حكم انفصال از خدمت محمد حبيبى معلم محبوس در زندان اوين و همچنين در اعتراض به پايين بودن حقوقشان و با در دست داشتن پلاتكاردهايى دست به تجمع اعتراضى زدند.

روز شنبه ١١ خرداد ماه نيز شمار زيادى از معلمان كرماشان در شرق كوردستان در اعتراض به زندانى شدن معلمان و انفصال همكارانشان و همچنين خواستار ازادى انها ، تجمع اعتراضى در يكى از پاركهاى اين شهر برگزار كردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

@kmmkkurdistan

@KMMKADMIN ارتباط