پوست‌اندازی فاشیزم فارسی/ تست بسندگی زبان فارسی انکار هویت و عریان شدن فاشیزم حکومت اسلامی_ایرانی

KMMK:

بعد از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با زبان فارسی، وزارت آموزش‌وپرورش این حکومت در پی تدوین طرحی جدید جهت آسمیلاسیون بیشتر کودکان غیر فارس می‌باشد. بر اساس طرحی که معاون آموزش‌وپرورش حکومت ایران اعلام کرده است کودکان ملل کوردستان، لورستان، آذربایجان، عرب، ترکمن و سایر ملل دیگر تست بسندگی زبان فارسی می‌شوند.

معاون آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که: تست زبان فارسی دانی را به تست سنجش سلامت روانی/جسمی کودکان می‌افزایند. این بدین معنی می‌باشد که کودکان کورد، آذری، عرب، بلوچ و… که در خانه زبان‌های مادری و ملی خود را فراگرفته و آشنایی با زبان فارسی ندارند، به‌عنوان بیمار تلقی خواهند شد.

این گفته‌ها و چنین افکاری جز فاشیسم و بربریت عریان معنای دیگری نداده و نشان می‌دهد که سیستم و نظام حکومت ایران در تلاش بیشتر برای اسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی ملل زیر سلطه می‌باشد. این افکار ریشه در فاشیزمی دارد که تنوع زبانی ملی را به‌مانند بیماری و عارضه می‌داند و در تلاش است با بهره‌گیری از قوه قهریه، نهادهای سرکوب، آموزش در جهت خاص، جوامع و ملل دیگر را نابود کرده و ملت، زبان و فرهنگ خاص مدنظر خود را بسازد.

این افکار یادآور سیاست‌های آلمان نازی است که در تلاش بود جامعه‌ای یکدست ژرمن ساخته و دیگر جوامع و ملل را قتل‌عام کند، فاشیزمی که به ژنوساید شش میلیون یهودی و کشته شدن میلیون‌ها انسان در طول جنگ جهانی دوم انجامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید این نوع نگرش و تصمیم جمهوری اسلامی ایران، این عمل را نقض فاحش حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته، حقوقی که اعلام می‌دارد تمامی انسان‌ها فارغ از زبان، ملیت، رنگ پوست، جنسیت و… برابر بوده و باید به یک نسبت از تمامی حقوق انسانی به رسمیت شناخته‌شده جهانی برخوردار باشند.

حکومت ایران در عوض چندزبانه کردن نظام آموزشی، زبان‌ فارسی ندانستن کودکان غیر فارس را عارضه جسمی/روانی ارزیابی می‌کند، این معنایی جز اعلام جنگ به ملت‌های کوردستان، بلوچستان، آذربایجان و… نبوده، لذا بر تمامی این ملل و آزادیخواهان واجب و ضروری است که هماهنگ و در یک جبهه جهت اعتراض خود به این سیاست فاشیستی اقدام نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان