تداوم خودکشی ها در شرق کوردستان

بعداز اینکە جوان ۲۳سالە مریوانی بە زندگی خود پایان داد.دیروز در حادثە ای دیگر زن ٤٦سالەای دراستان کرماشان اقدام بە خودکشی کرد و جان باخت

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: دیروز بعد ازظهر زن ٤٦سالەای ساکن روستای چمنزار علیا واقع در حد فاصل جوانرود و سلاس باوجانى در استان كرماشان بە زندگی خود پایان داد

بعد از اطلاع ساكنين روستا ،مردم جنازه خانم٤٦ ساله را به بيمارستان حضرت رسول شهر جوانرود منتقل مى كنند

طبق اخبارى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان از خودكشى هاى شرق كوردستان منتشر كرد،آمار خودكشى ها روبه افزايش است وهر از چند گاهی قربانی جدیدی می گیرد

علت بیشتر خودکشی ها عدم وجود فرصتهاى شغلى،مشكلات جامعه،اعتيادو…مى باشد
طبق آخرين آمار موجود،شرق كوردستان از نظر ميزان فرصتهاى شغلی در پلەهای انتهایی در کشور قرار دارد و هر روز بیش از پیش بە آمار بيكاران در اين منطقه از كوردستان افزوده مى شود

جمعيت حقوق بشر كوردستان