قربانی شدن کولبران ادامه دارد/ صومای برادوست و مریوان

KMMK:
طی هفته جاری یک کولبر کورد به نام «سینا مام‌حمیدی ۲۳ ساله» فرزند مراد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه صومای برادوست اورمیه زخمی شد.

بر اساس گزارش، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسگاه بردوک، گروهی از کولبران را مورد شلیک مستقیم قرار داده‌ و درنتیجه کولبر نامبرده از ناحیه پشت به‌شدت زخمی و روانه بیمارستان می‌شود.

از سوی دیگر ششم خردادماه، درمناطق مرزی شهر مریوان یک کاسب‌کار اهل روستای میانه از توابع این شهر به نام «ناصر اولیان ۵۵ ساله» به دلیل شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه پا به‌شدت زخمی شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان


ناصر اولیان