بمباران اطراف شهر شیلادزه در سکوت دولت عراق و اقلیم جنوب کوردستان از سوی جنگنده‌های ارتش ترکیه

KMMK:

جنگند‌ه‌های ارتش ترکیه ارتفاعات اطراف شیلادزه در جنوب کوردستان را بمباران کردند این مناطق، محل زندگی روستایان و عشایر است که در این رابطه از تلفات جانی و یا مالی هنوز گزارشی منتشر نشده است.

ارتش ترکیه در دو روز گذشته بر شدت حملات هوایی و بمباران مناطق مختلف جنوب کوردستان افزوده است این در حالی است که چندین سال است هم حکومت مرکزی عراق و هم اقلیم جنوب کوردستان نسبت به این گونه حملات سکوت مطلق را اختیار کرده اند.

هر ساله به علت بمباران این مناطق از طرف دولت ترکیه و گاها ایران ده ها تن از روستاییان کشته و زخمی شده و با زیان های مالی و ویرانی گسترده ای نیز روبرو می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان