مریوان/ غارت اموال کولبران توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران

KMMK:

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹٨ شمسی نیروهای سپاه پاسداران ایران به همراه هنگ مرزی این حکومت طی عملیاتی غارتگرانه یک گروه کولبر را در مرز گناو در کمین انداخته و اموال آنان را به غارت بردند.

در این عملیات مشترک سپاه و هنگ مرزی حکومت ایران با شلیک به راننده یک دستگاه پژو در منطقه مرزی گناو در نقطه ای به نام ” دول حمه لاو” و زخمی شدن راننده مذکور پس از شکستن تعدادی دستگاه LCD مابقی اموال کولبران توسط این نیروها به غارت رفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان