اورمیه/ آتش گرفتن زندان و مصدومیت چهار زندانی

KMMK:

روز چهارشنبه اول خرداد ۱۳۹٨ سلول‌های انفرادی زندان حکومت ایران در اورمیه آتش گرفت و چهار زندانی که به نشانه تنبیه در یک سلول انفرادی نگهداری می‌شدند شدیداً مصدوم و دچار سوختگی شدند.

خبرها حاکی از آن است: زندانیان داود قاسم‌زاده از ناحیه دست، بهاءالدین قاسم‌زاده از ناحیه صورت، علی‌قلی زاده از نواحی مختلف بدن ازجمله دست‌وپا و مهدی چهار برجی با آتش گرفتن ویلچر از ناحیه هردو دست دچار مصدومیت شده‎اند.

باید اذعان داشت؛ زندانیان مذکور چند روز پیش‌تر به نشانه اعتراض به شرایط اسفناک پزشکی، وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در این زندان، اعتصاب غذا کرده و از سوی نیروهای امنیتی زندان درحالی‌که دو نفر از زندانیان معترض دچار مشکلات نخاعی هستند هر چهار نفر به یک سلول انفرادی منتقل‌شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان