کمپ زاگریب/ ترومای پناهجویان

KMMK:
۲۰ می ۲۰۱۹، وضعیت وخیم سلامت شکوه کریمی در ششمین روز اعتصابش و پس از بیهوش شدن وی به مدت طولانی نامبرده را راهی بیمارستان زاگریب کرد.

براساس گفته نزدیکان شکوه کریمی؛ شب ۲۰ می بر اثر پایین آمدن قند خون بیش از اندازه بیهوش شده و به علت بی توجهی مسئولین کمپ پس از گذشت مدتی طولانی تیم پزشکی به محل اعزام میشوند و وی را به یکی از بیمارستانهای زاگریب منتقل میکنند.

بر اساس گزارش پزشکان؛ به علت اینکه نامبرده مدت طولانی را در راه بوده و در نبود مواد غذایی و میوه‌جات مناسب در داخل کمپ بدن وی دچار کمبود ویتامین شده و بدن وی به شدت ضعیف شده و احتمال به کما رفتن وی به علت پایین آمدن قند خون تا ۲۷ را داشته است.

قابل ذکر است که: به مانند یک جنگ روانی خانم شکوه کریمی به بیمارستان بیماران روانی منتقل شده و وی به عنوان شخصی که اقدام به خودکشی کرده باشد تحت معالجه روحی روانی قرار گرفته و به وی گفته اند اگر به اعتصاب خود پایان ندهد مدت طولانی باید در بیمارستان روحی روانی به سر ببرد.

لازم به یاد آوریست که: خانم شکوه کریمی و دوستانش به علت برخورد فاشیستی و هتک حرمت از سوی کارکنان کمپ زاگریب در کشور کرواسی ۷ روز است که دست به اعتراض زده اند و از روز اول نامبرده دست به اعتصاب غذا زده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان