کشته شدن يك كولبر در مرز سوراوى بانه

Kmmk:
٢٩ ارديبهشت سال ١٣٩٨ شمسى يك كولبر به نام رسول ٤٠ ساله اهل روستاى كانى سفيد از توابع شهر بانه در مرز سوراو مورد هدف شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى قرار گرفته و جانش را از دست مى دهد.

به نقل از گزارش نامبرده متأهل و داراى ٣ فرزند مى باشد و در هنگامى كه گروهى از كولبران مشغول كولبرى بوده اند مورد هدف تيراندازى قرار مى گيرند يك گلوله به نامبرده اثابت مى كند و جان خود را از دست مى دهد.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از آغاز سال جديد ميلادى تاكنون ٧٣ كولبر زخمى و ٣٣ كولبر به علت تيراندازى و حمله نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى كشته شده اند كه با اين فرد به ٣٤ كولبر افزايش يافت و همچنين ٥ نفر كاسبكار كشته و بك نفر كاسبكار هم زخمى شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان