خودكشى يك زن جوان در كامياران

Kmmk:
دوشنبه ٢٣ ارديبهشت ماه سال ١٣٩٨ شمسى  يك زن جوان به نام الهام مرادى اهل كامياران متأهل و داراى يك كودك با حلق اویز کردن خود اقدام به خودكشى کردە و به زندگى خود پايان داد.

برا اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان دليل خودكشى نامبرده اختلاف خانوادگى بوده است.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از آغاز سال ٢٠١٩ ميلادى تاكنون ٣٦ نفر و با اين حادثه ٣٧ نفر شده كه ١٦ نفر از انها مرد و ٢١ نفر زن اقدام به خودكشى كرده و جانشان را از دست داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان