شنو/ مرگ یک کولبر بر اثر غرق شدن

KMMK:
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی، یک کولبر نوجوان در حین عبور از رودخانه در مرز شنو بر اثرغرق شدن جانش را از دست داد.

براساس گزارش: این کولبر نوجوان بانام ( آزاد زرد شوانه) ۱۷ ساله فرزند واحد و اهل روستای گوندویلا از توابع شهر شنو در حین عبور از رودخانه مرزی گادر غرق شده و جانش رااز دست داده است.

این کولبر نوجوان برای امرار معاش خود و خانواده به کولبری روی آورده بود و این در حالیست که پدر وی در زندان به سر میبرد و تنها نان آور خانواده بوده، بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنو ۷۲كولبر زخمی شده و ۳۱كولبر كشته و احتساب این کولبر نوجوان آمار کولبران؟کشته شده به ۳۲ نفر افزایش میابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان