بازداشت شهروند اورمیه ای جهت گذراندن دوران حبس

KMMK:
چهارشنبه ۱٨ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی، محمد عصری شهروند اهل اورمیه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و جهت گذراندن دوران حبس خود راهی زندان این حکومت در اورمیه شد.

این شهروند اورمیه ای در بهار سال ۹۷ بازداشت و پس از دو ماه بازجویی با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.

وی در پاییز ۹۷ در شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به اتهام ” عضویت در احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری بدل شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی نامبردهاکنون در بند ٣-۴ زندان ایران ر اورمیه محبوس می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان