ترکیه در کشتار کوردها از سلاح های کشتار جمعی استفاده کرده است

KMMK:

با انتشار سندی مشخص شد که دولت ترکیه جهت سرکوب قیام کوردها در سال ۱۹۳۷ میلادی از بمبهای شیمیایی کلر استفاده کرده است.
بر اساس همین سند مشخص گشته است؛ دولت وقت ترکیه در عملیات سرکوب قیام کوردها در شمال کوردستان در منطقه درسیم به رهبری ” شیخ رضای درسیمی” از بمبهای شیمیایی کلر خریداری شده از آلمان استفاده کرده است.

لازم به ذکر است: در درسیم دهها هزار نفر از کوردها کشته و صدها هزار نفر مجبور به کوچ شدند.
کشتار کوردها در شمال کوردستان در نتیجه خواست سیاسی و بر حق کوردها مبنی بر استقلال بود که جامعه ملل آن را در معاهده سور به رسمیت شناخته بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان