استعفای دسته‌جمعی اعضای شورای صنفی دانشگاه ملایر

KMMK:

 شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، اعضای شورای مرکزی دانشگاه ملایر در اعتراض به دخالت‌ غیرقانونی حراست و کمیته انضباطی دانشگاه در فراخواندن تعدادی از کاندیداهای شورای صنفی به دلیل وجود شعارهایی با مضمون دفاع از حقوق دانشجویان در پوسترهای تبلیغاتی آنان، استعفای خود را به‌صورت دسته‌جمعی تحویل معاونت دانشجویی کردند.

حراست دانشگاه با ایجاد ترس در بین کاندیداهای انتخابات شورای صنفی و نسبت دادن اتهام ترویج بدحجابی به آنان در تماس با خانواده‌هایشان و تهدید آن‌ها به پرونده‌سازی برای این کاندیداها و یا حذف آنان، سعی دارد مانع از ورود فعالین صنفی مدافع حقوق دانشجویان به شورای صنفی شود.

همچنین حراست دانشگاه پس از فراخواندن این دانشجویان حوادث تلخ اتفاق افتاده در دانشگاه در ماه‌های اخیر را به شورای صنفی نسبت داده و قبلاً نیز بارها سعی کرده بود با تهدید اعضای شورا و نسبت دادن اتهاماتی بی‌اساس مانند ترویج بدحجابی مانع از حق‌خواهی آنان در دفاع از مطالبات صنفی دانشجویان شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان