سنه/ انتقال یک شهروند به زندان مرکزی

KMMK:

 چهارشنبه ۱٨ اردیبهشت ۱۳۹٨ خورشیدی، فردین عیوضی فرزند محمدعلی اهل روستای تنگیسر منطقه ژاورود سنه (سنندج) به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی حکومت در سنه احضار و از همان محل جهت سپری کردن دوران محکومیت به زندان مرکزی حکومت ایران در این شهر منتقل شد.

نامبرده پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی حکومت ایران در سنه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران و تبلیغ علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم‌شده بود.

فردین عیوضی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و به سلول‌های این اداره واقع در سنه منتقل‌شده بود. نامبرده پیش‌تر چندین نوبت از سوی اداره اطلاعات احضار شده بود.

لازم به ذکر است؛ از ابتدای سال جاری ده‌ها نفر از فعالین سیاسی، مدنی، محیط‌زیست و … در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان تنها ظرف یک ماه گذشته ۱۲ نفر از فعالین حوزه‌های مختلف در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت‌شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان