دو فعال كارگرى و مدنى به دادگاه احضار شدند

KMMK:

چهارشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٨ خورشیدی، جلسه دادگاه فعال كارگرى خالد حسينى و فعال مدنى مختار زارعى به رياست قاضى سعيدى در شعبه يكم دادگاه انقلاب اسلامى ايران در شهر سنه برگزار شد.

لازم به ذكر است كه: مختار زارعى و خالد حسينى پیش‌تر هرکدام به ٣ سال حبس محکوم‌شده بودند، اين حكم به‌صورت غيابی و بدون حضور آنان در جلسه دادگاه صادرشده بود.

در جلسه دادگاه قاضى با ذكر اتهامات آن‌ها شامل، گردهمایی و تبانى به‌قصد بر هم زدن امنيت ملى، فعاليت تبليغى عليه نظام و اخلال در نظم عمومى و تلاش براى جلوگيرى از حكم اعدام رامين حسين پناهى، لقمان و زانيار مواردی این اتهامات را متوجه آنان کرد؛ اما بە دلیل نبود مستندات لازم براى اثبات و با درخواست وكيل مدافع اين دو فعال، دادگاهى آن‌ها به جلسه ديگرى موكول شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

مختار زارعی
خالد حسینی