یورش پلیس ترکیه به تجمع مادران زندانیان سیاسی اعتصابی

KMMK:

پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، مادران زندانیان سیاسی که مقابل در زندان باکرکوی واقع در استانبول ترکیه جهت حمایت از اعتصاب فرزندانشان گردآمده بودند با یورش پلیس ترکیه مواجه شدند.

بر اساس این گزارش پلیس ترکیه به‌مانند گذشته رفتار معمول خود را ادامه داده و با باطوم آن‌ها را مورد ضرب و شتم قراردادە و با توهین بە آنان, با این گردهمایی برخورد کرده و در چندین مورد مادران این زندانیان سیاسی توسط نیروهای امنیتی روی خیابان کشیده شده‌اند.

لازم به ذکر است که این زندانیان سیاسی در ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال علیه انزوای عبدالله اوجالان و اعمال غیرانسانی دولت ترکیه علیه ملت کورد دست به اعتصاب زده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان