خرم آباد و ایلام/ معوقات مزدی کارگران

KMMK:

 روز پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹٨ جمعی از کارگران شهرداری خُرماوا (خرم‌آباد) جلوی استانداری حکومت ایران در این شهر به نشانه اعتراض دست به تحصن زدند.

لازم به ذکر است که در همین روز تعداد زیادی از پارکبانان این شهر نیز هم‌صدای کارگران شهرداری به اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه چندین ماه خود از سوی این نهاد حکومتی در جلوی درب استانداری تحصن کرده و خواستار پیگیری و دریافت حقوق خود شدند.

از سوی دیگر کارگران کشتارگاه ایلام که چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند اعلام کردند: با توجه به تغییر مدیریت کشتارگاه و مراجعه مدام آن‌ها به دادگستری‌های، استانداری و دیگر نهادهای حکومتی هنوز هیچ اقدامی مؤثری راجع به پرداخت حقوق معوقه آن‌ها صورت نگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان