اورمیه /حکومت درصدد غصب یک بازار

KMMK:

 روز پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹٨ شمسی بازاریان و کسبه «شهرک زیوه» مرگور اورمیه نسبت به رفتار زور گویانه حکومت ایران و غصب املاکشان مقابل بخشداری سیلوانا اعتصاب کردند.

بر اساس گزارش، دهیاری و اتحادیه تعاونی با کمک نیروی انتظامی و هماهنگی دیگر ارگان‌های مرتبط حکومت، درصدد غصب املاک بازاریان این بازارچه بوده و خواهان بیرون راندن بازاریان واگذاری بازار به حکومت هستند.

به گفته یک منبع آگاه: نهادهای حکومتی بازاریان را تهدید کرده‌اند در صورت عدم واگذاری بازار، با اشد مجازات مواجه خواهند شد.

گفته می‌شود: شرکتی به نام اتحادیه تعاونی که متشکل از بازنشستگان مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده با هماهنگی حکومت و نهادهای زی ربط درصدد غصب ۴۰۰ دهنه مغازه شهرک زیوه هستند.

این شهرک روستای در بخش سیلوانای اورمیه قرار دارد و ۲۰ سال پیش توسط بازاریان مذکور بناشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان