استان سنه/ وضعیت اسف‌بار روستاها ازلحاظ امکانات اولیه

KMMK:

تعداد ۱۶۷ روستای استان سنه در شرق کوردستان فاقد تأسیسات آب‌رسانی هستند. بر اساس اعلام رئیس حکومتی شرکت آب و فاضلاب روستایی در استان سنه تعداد ۱۶۷ روستای زیر ۲۰ خانوار فاقد امکانات اولیه تأسیسات آب‌رسانی هستند. این در حالی است که استان سنه و در کل شرق کوردستان از مناطق پر آب موجود در جغرافیای موسوم به ایران هستند.

لازم به ذکر است: باوجود بیش از ۲۰ سد آبی تنها در استان سنه و چندین سد در حال احداث دیگر در این بخش از شرق کوردستان، به دلیل تبعیض آشکار حکومتی و بی‌توجهی حکومت ایران در بحث آبادانی و سیاست مرکزگرایی ، بیشتر آب سدهای موجود در شرق کوردستان به مرکز ایران منتقل‌شده و ساکنین شرق کوردستان در اکثر روستاها حتی از داشتن سیستم آب‌رسانی محروم باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان