اورمیه / خشونت نامادری کودک را روانه بیمارستان کرد

KMMK:

روز جمعە ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، یک دختربچه ۵ سالە بانام ستایش براثر ضرب و شتم از سوی نامادری‌اش روانە بیمارستان شهر اورمیه شد. 

بر اساس گزارش، با باز شدن پرونده‌ای در مورد آزار و اذیت ستایش ۵ ساله، موضوع آشکار شده است. این کودک هم‌اکنون در بیمارستانی در شهر اورمیه تحت مداوا قرار دارد.

بر اساس گفته‌های مسئولان بهزیستی، در مدت یک سال گذشتە ۱۱ هزار حالت کودک‌آزاری و ضرب و شتم کودکان گزارش شدە است.

این در حالی است کە فعالین حقوق بشر و حقوق کودکان علاوه بر محکوم کردن این گونە اعمال، از عموم مردم نیز خواسته‌اند نسبت بە هر گونە کودک‌آزاری و پایمال کردن حقوق کودکان واکنش جدی نشان دهند و در این مورد سکوت اعمال نکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ستایش