کشتە و زخمی شدن ۴ کولبر در یک روز

KMMK:

 امروز شنبه ۱٤ اردیبهشت ماە ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران در پاسگاه شوشمی از توابع نوسود پس از کمین کردن و درنهایت با آتش مستقیم دستە ای از کولبران را مورد هدف قرار داده که درنتیجه آن، یک کولبر به نام «صادق عزیزی» اهل روستای بیونه از توابع جوانرو کشتە شدە و سە نفر دیگر زخمی می‌شوند. جسد کولبر کشتە شدە به پزشکی قانونی پاوه منتقل‌شده است.

بنا بر گزارش‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۱ کولبر و کاسب‌کار کورد کشتە شدە و ۷۰ تن هم زخمی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

تصویر یکی از کولبرها که از ناحیه سر زخمی شده است
صادق عزیزی