سقز: تيراندازى نيروهاى نظامى حكومت ايران منجر به زخمی شدن یک دختر جوان شد

Kmmk:
شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٨ شمسى يك دختر جوان به نام حەيان موسى زاده به دليل تيراندازى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در شهر سقز زخمى شد.

به نقل از گزارش در مسير مابين شهر سقز و صاحب نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى به يك اتومبيل شخصى يك شهروند مدنى تيراندازى مى كنند ، اين نيروها مى خواستند با توسل به زور اتومبيل مذكور را توقيف كنند و بدون اينكه به افراد سرنشين داخل اتومبيل اهميت بدهند اتومبيل را مورد تيراندازى خود قرار مى دهند و به همين علت يك دختر جوان زخمى و به دليل شدت جراحات به بيمارستان شهر تبريز منتقل مى شود و تا اين لحظه وضعيت سلامتى وى نامعلوم است.

لازم به ذكر است كه هر گاه حكومت اسلامى ايران از نظر سياسى و ديپلوماسى ، اقتصادى و بين المللى در تنگنا قرار گرفته به ملت كورد حمله كرده و با فشار و شكنجه و زندانى ، جو امنيتى بر تمام كوردستان تحميل مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان