سنە: پروانه حسین پناهی به اداره اطلاعات ایران احضار شد

KMMK:

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی پروانه حسین پناهی به دلیل پیگیر محل دفن برادرش رامین حسین پناهی طی تماسی به ستاد خبری اداره اطلاعات ایران در شه سنه (سنندج) احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس گزارش رسیده دلیل احضار پروانه حسین پناهی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است، همچنین ایشان مورد تهدید قرارگرفته که به هیچ وجهه پیگیر محل دفن برادرش رامین نباشند.

خانم حسین پناهی پیش از این نیز به دلیل تماس با رسانه‌های خارج کشور و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حکم تعلیقی محکوم‌شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان