اعدام یک زندانی در زندان مرکزی حکومت ایران در شھر سنه

Kmmk:
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی یک زندانی به نام احمد ایرانی اھل شھر مریوان در زندان مرکزی حکومت جمهورى اسلامى در شهر سنه اعدام شد .

به نقل از گزارش، نامبرده در سال ١٣٩٠ به اتهام قتل عمد دستگیر و چندی بعد حکم اعدامش صادر شد در روزهای پایانی به نشان اعتراض به حکم اعدامش چشم و لبهایش را به هم دوخت متاسفانه از سوی محاکم جمهوری اسلامی صبح امروز در زندان مرکزی شهر سنه اعدام شد.

بر اساس گزارش های مرکز امار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جدید تا کنون ۱۲ شهروند کورد از سوی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدنده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان