سناریو سازی اطلاعات حكومت ايران جهت اعترافات تلويزيونى بازداشت شدگان

KMMK:
چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ شمسى نيروهاى امنيتى تعدادى از فعالان محيط زيست و اعضاء حزب وحدت ملى بازداشت شده اخير را از بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه به شهر كامياران منتقل و از انها جهت تهيه يك مستند تلويزيونى فيلم بردارى كرده اند.

این افراد بازداشتى در حالى كه چشم بند و دست بند و پابند داشتەاند به محل قتل كوهسار فاتحى ، راننده آمبولانس هلال احمر كه تابستان سال گذشته توسط افراد ناشناس به قتل رسيده بود منتقل شدە و اقدام به فيلم بردارى از انها كردەاند.

پيشتر در ٢٨ فروردين ماه مدير كل جديد اداره اطلاعات حكومت ايران در شهر سنه در نشستى خبرى ادعا كرده بود كه فعالان بازداشت شده اخير در قتل كوهسار فتحى دخالت داشته اند.

لازم به ذكر است كه طى چند ماه گذشته نزديك به ٢٠ فعال محيط زيست و اعضا شاخه كوردستانى حزب وحدت ملى در شهرهاى كامياران ، مريوان و سنه توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند كه تعدادى از انها با قرار وثيقه آزاد و تعدادى زيادى از انها هنوز در بازداشت اداره اطلاعات در شهر سنه كه اسامى انها بدين شرح مى باشد حسين كمانگر ، فرهاد محمدى ، راشد منتظرى ، عيسى فيضى ، سيروان قربانى ، فرزاد حسينى ، هادى كمانگر و جلال رستمى و دو نفر نيز به نامهاى ادريس محمدى و آوات كرمى در بازداشت اطلاعات سپاه در شهر سنه بسر مى بردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان