حمله به تحصن كنندگان و بازداشت ٢٠ شهروند كورد توسط پليس انگلستان

KMMK:

۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، پليس كشور انگلستان به تحصن مسالمت آميز فعالين كورد كه در ساختمان مركزى سازمان عفو بين الملل در لندن که به محكوميت حصر اوجالان دست زده بودند حمله برده و ٢٠ تن از آنان را بازداشت كرد.

به نقل از این گزارش ، اين تحصن در محكوميت حصر عبدالله اوجالان و همچنين سكوت نهادهاى مدعى حقوق بشر در قبال وضعيت كوردها برگزار شده بود پليس انگليس با رويكردى مشابه پليس تركيه ٢٠ فعال كورد را دستگير كرد.

لازم به ذكر است كه اين تحصن مسالمت آميز از سوى مجلس زنان روز ، جمعيت فرهنگى كارگران پناهنده و مجلس مشترك ملت كورد از روز چهارشنبه در ساختمان مركزى عفو بين الملل در لندن آغاز شد و مسئولين اين سازمان با فراخواندن پليس خواهان اخراج تحصن كنندگان شده بودند و با دستبند اين فعالين را با زور از ساختمان خارج كردند

جمعيت حقوق بشر كوردستان