اعتصاب سراسری زندانیان مهاباد در اعتراض به اعمال فشار و محدودیتها

ظهر امروز پنج شنبه ۹ اردیبشهت ماه سال جاری زندانیان زندان مهاباد در یک حرکت سراسری اعتراضی اقدام به اعتصاب غذا کردند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان؛ « مدتیست به مانند گذشته فشار و محدودیتها در زندان مهاباد ادامه دارد و به خصوص به دلیل رفتارهای رئیس و قاضی ناظر بر زندان در قبال خواسته‌های زندانیان سبب شده که این اعتراض عمومی با شرکت نزدیک به پانصد زندانی آغاز شود. زندانیان ظهرر امروز غذای دولتی را تحویل نگرفته و رسما اعتصاب عمومی را به مسئولین زندان اعلام کرده‌اند.»

 

گفته شده است، بعد از اطلاع رئیس زندان از اعتصاب، فوری به داخل بندها مراجعه کرده و خواستار پایان این اعتصاب شده است اما همچنان زندانیان بر ادامه اعتصابب خویش اصرار دارند. همچنین نیروهای گارد زندان به حالت آماده باش درآمده‌اند.

پیشتر در روز دوشنبه ۲۶ مردادماه سال گذشته نیز با شرکت اکثریت زندانیان بندهای مختلف و ۳۰ تن از زندانیان بند نسوان در اعتراض به اعمال روز افزون محدودتهای از سوی رئیس زندان اعتصاب عمومی یک روز اعتصاد غذا کردند. بعد از جلسه‌ی نماینده‌‌گان زندانیان اعتصابی و وکیل‌بندها با رئیس زندان و قبولی درخواست آنها، زندانیان به صورت موقت به اعتصاب خویش پایان دادند. رئیس زندان در این جلسه مثل قبل اقدام به تهدید زندانیان کرده و اعلام کرده در صورت تداوم این اعتصاب می‌تواند حکم اعدام ۲۰ زندانی محکوم به اعدام را اجرا نماید و حتی برای زندانیان عادی هم پرونده امنیتی تشکیل دهد.

بعد از انتصاب حسین‌پور، رئیس جدید زندان ، او اقدام به اعمال محدویتها جدید کرده و در اولین اقدام ملاقات حضوری زندانیان که قبلا دو هفته یک بار انجام میشد را قطع کرد و تنها با موافقت خود رئیس زندان آن هم بعد از حدالقل یک ماه انجام می‌شود. کارگاه زندان که در محوطه‌ی زندان بوده و تعدادی از زندانیان در آن مشغول کار بوده و هم برای کمک مالی و هم یادگیری حرفه موثر ثمر بوده تعطیل شده است. همچنین وضعیت بهداری زندان محدودتر شده و اعزام زندانی مریض به بهداری در حالت فوری قطع شده و تنها تا زمانی که نویت بهداری بند باشد امکان اعزام زندانی به بهداری خواهد بود و غیر از تجویز مسکن هیج رسیدگی پزشکی دیگری برای زندانیان انجام نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
28/04/2016