اورمیه:انتقال سه نفر از اعضاى يك خانواده به زندان

KMMK:

سه شنبه سوم ارديبهشت ماه ١٣٩٨ شمسى، سه نفر از اعضاى يك خانواده ى اهل اورميه كه به اتهام همكارى با يك حزب كوردستانى مخالف ايران، بمدت دو ماه دستگير شده اند به زندان مركزى ایران در اورمیه منتقل گرديدند.
طبق اطلاعات موجود، ابراهيم صديق همدانى و پسرش سالار و دختر وى كه تاكنون نام وى آشكار نشده است، پس از دو ماه بازداشت به زندان مركزى ايران در اورميه منتقل شده اند.
اعضاى اين خانواده كه به اتهام همكارى با يكى از احزاب اپوزيسيونى شرق كوردستان روز چهارم اسفند ١٣٩٧ دستگير شده اند.
لازم به ذكر است ابراهيم و سالار صديق همدانى در ابتدا به بند ٣-٤ زندان اروميه منتقل شدند كه پس از اعتراض آنها، به بند زندانيان سياسى و دختر ابراهيم صديق همدانى نيز به بند زنان انتقال يافتند.
گفته ميشود ابراهيم صديق همدانى سال ١٣٨٦ نيز به همين اتهام به ٦ سال زندان محكوم گرديد و پس از گذشت ٢ سال از حبس، به وى آزادى مشروط داده شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان