اعتراض کارگران در بانه/ تجمع اعتراضی تاکسیرانان سقزی

KMMK:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی کارگران ساختمانی شهرستان بانە بە دلیل افزایش حق بیمە کارگران ساختمانی تجمع اعتراضی تشکیل دادند.
بر اساس اطلاعات واصله جمع کثیری از کارگران بانه ای شاغل در طیف های مختلف کاری، در اعتراض به افزایش حق بیمه کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین “عدالت اجتماعی، ما خواهان کاهش بیمه کارگران ساختمانی هستیم و یا افزایش بیمه ناعادلانه است و غیره” در مقابل ساختمان سندیکای کارگران بانه دست به تجمع و اعتراض زدند.
در تجمعی دیگر دیروز سه شنبه ۳ اردیبهشت نیز جمعی از رانندگان آژانس و تاکسی های سقز در اعتراض به فعالیت تاکسی های اینترنتی (ماکسیم 1611) در این شهرستان اعتصاب کرده و خواهان احقاق حقوق شده و درخواست کرده‌اند که فعالیت های این سیستم متوقف شود.


جمعیت حقوق بشر کوردستان