مرگ یک کارگر بوکانی به دلیل عدم ایمنی در محیط کار

KMMK:

روز شنبه ۳۱ فرودین ۱۳۹٨ یک کارگر بوکانی به نام «زاهد درخوش» فرزند رسول اهل بوکان در حین کار در یک ساختمان براثر سقوط جان باخت.

لازم به ذکر است به دلیل عدم ایمنی در محیط کار نامبرده در حین کار از ساختمان سقوط کرده و دچار مصدومیت شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان براثر جراحات شدید جان خود را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان