اعدام چهار نفر در طول یک هفته در شرق کودستان

KMMK:

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹٨ در محوطه زندان حکومت ایران در زنجان فردی با مشخصات ” هدایت محرابی یا مهرابی” فرزند برزو اهل کرماشان اعدام شده است.

نامبرده به اتهام قتل عمد شخصی با نام عزت در کرماشان در سال ۹۳ دستگیر شده بود که خانواده مقتول در طول ۵ سال زندانی متهم راضی به رضایت نشدند.
از سوی دیگر پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹٨ در زندان حکومت ایران در ایلام ۳ زندانی که تا به این لحظه هویت آنها مشخص نیست به اتهام قتل اعدام شدند.

بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تا به حال با احتساب این ۴ نفر در طول این هفته ۱۰ نفر از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان