افزايش كودك آزارى در استان خراسان شمالى

KMMK:
معاون اجتماعى اداره كل بهزيستى خراسان شمالى از افزايش ميزان كودك آزارى در طول سال گذشته خبر داد.
اين كودكانى كه مورد آزار قرار گرفته اند بين ٥ تا ١١ سال سن دارند و اين ميزان افزايش ١٠٪؜ در مقايسه با سال ٩٦ ميباشد.
لازم بذكر است كه بيشترين آزارها عليه دختران انجام گرفته است.
معاون بهزيستى اظهار نمودكه اولين نوع كودك آزارى در اين استان، مسامحه و غفلت است، مورد بعد كودك آزارى در خراسان شمالى ، كودك آزارى جسمى بوده كه به اورژانس اجتماعى مراجعه نموده اند.
کودک آزاری و رشد این پدیده شوم در حالی است که هیچ گونه آموزشی برای کودکان و خانواده ها در این رابطه در سیستم آموزشی ایران تبیین نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان