بلاتکلیفی کارگران نساجی کرپ ناز کرماشان/ تجمع تاکسیرانان سقز

KMMK:
کارگران کارخانه نساجی کرپ ناز کرماشان که اواخر سال ۱۳۹۷ شمسی از طریق مزایده به دو نفر واگذار شده بود، در بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بسر می‌برند.
بر پایه گزارش دریافتی یک شنبه ۲۵ فروردین، این کارخانه پس از یازده بار مزایده تا قبل از سال ۹۸ به دلیل مالیات بر دارایی بسیار زیادی که برای بانک دربر داشته، تعطیل شده است و کسی به دنبال حل و فصل مسائل آن نیست.

کرپ ناز کرماشان

در این میان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت حکومت ایران در استان کرماشان هم با اشاره به سابقه واگذاری‌ها در برخی صنایع کرماشان از جمله کارخانه «کشمیر» و «فرش و نساجی غرب» گفت: «این واحدها تعطیل شدند و هیچ محصول تولیدی از آنها بیرون نیامد.» وی احتمال داده است که اگر روند بلاتکلیفی ادامه یابد، ماشین‌آلات این واحد به استان‌های دیگر برده شود.
تعطیلی این واحدهای تولیدی شرق کوردستان در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین پتانسیل ها و توانمندی‌های توسعه در این منطقه از کوردستان وجود دلرد، ولی حکومت ایران به شکلی سیستماتیک خواهان خروج سرمایه و نیروی کار شرق کوردستان بوده و در تلاش است جامعه‌ کوردستان را جامعه‌ای فقیر و وابسته نگه دارد.
در گزارشی دیگر امروز چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۸، جمعی از رانندگان تاکسی تلفنی شهرستان سقز، در اعتراض به راه اندازی سیستم تاکسی اینترنتی ماکسیم، در مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تاکسیرانان سقز


این تاکسیرانان راه اندازی سیستم اینترنتی ماکسیم را دخالت در کار و فعالیت خود اعلام کرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان