گذشت یک ماه از بازداشت توفیق محمدی فعال کارگری بازداشت شده در سنه و ملاقات وی با خانواده

KMMK:

توفیق محمدی حدود یک ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی ایران است، طی این مدت خانواده‌ی نامبرده هیچ اطلاعی از وضعیت وی نداشتند.
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، اعضای خانواده‌ی این فعال کارگری توانستند وی را در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ملاقات کنند. طی یک ماه بازداشت نامبرده تنها توانسته بود در تماسی کوتاه، دستگیری‌اش را به اطلاع آنها برساند.
توفیق محمدی، شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و در حین کار، با اتهامات نامشخصی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ایران در شهر سنه منتقل شد.

تاکنون علت بازداشت این شهروند و فعال کارگری نامشخص است، این در حالی است که نامبرده حدود یک ماه است که در بازداشت می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان