قطع درختان کوردستان این بار درختان دره قاسملو

KMMK:
تخریب جنگلها و قطع درختان کوردستان به شدت افزایش یافته و خطر انهدام و نابودی این جنگلها را تهدید می‌کند.
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان
قلع و قمع درختان و تخریب جنگلها به منطقه دره قاسملوی اورمیه هم رسیده است و درختان زیادی در این منطقه قطع شده اند.
منطقه دره قاسملو، منطقه ای تفریحی است که از طبیعت بکری برخوردار است، این منطقه سالانه پذیرای گردشگران و مسافران بیشماری است.
سودجویان و غارتگران طبیعت کوردستان اما اقدام به بریدن درختان کهنسال این منطقه کرده اند و تعداد زیادی از آنها را نابود کرده اند.
قطع و نابودی درختان و جنگل های کوردستان جدایی از سودجویان و غارتگران طبیعت از سوی حکومت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز انجام میکیرد
دره قاسملو در ۲۵ کیلومتری جاده شنو_اورمیه قرار دارد و روستای دره قاسملوی این منطقه ، محل تولد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان