اعمال فشار و احضار فعالین مدنی درچند شهر شرق کوردستان

KMMK:
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی، درچند روز گذشته چند تن از فعالان مدنی در چند شهر شرق کوردستان به اداره جمهوری اسلامی ایران در شهر سردشت احضار شدند.

بر اساس گزارش: چندین تن ار فعالان مدنی در شهرهای سردشت، نلاس، ربط و چند شهر دیگر، از سوی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سردشت احضار و با اعمال فشار و تهدید از این افراد خواسته اند که به فعالیتهایشان پایان دهند.

این فعالان مدنی با به راه انداختن کمپینی با نام ( زاگروس چشم براه ماست) به منظور جمع آوری کمکهای انسان دوستانه برای کمک به سیل زدگان لورستان در اوج بیکفایتی مسولین حکومتی ایران به کمک مردم لرستان شتافتند اما از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید و فشار قرار گرفته‌اند، همچنین شماره حسابی که به منظور جمع آوری کمکهای نقدی از سوی این کمپین افتتاح شده‌بود از توسط بانک صادرات و اداره اطلاعات مصدود شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان